ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

หัวกระโหลกทางดูด (Foot valve) ขนาด 100-600 mm.