ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ข้อต่อยีโบล์ท สำหรับท่อ AC , PVC , ท่อเหล็ก ขนาด 100-600 mm.