ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ท่อสามทางปลายเรียบและปลายหน้าจานกลาง ขนาด 100-1000 mm.