ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ท่อสามทางปลายปากระฆังและปลายหน้าจานกลาง ขนาด 80-400 mm.