ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ท่อสามทางปลายหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด 100-1000 mm.