ท่อสามทางปลายปากระฆังและปลายหน้าจานกลาง ขนาด 80-400 mm.

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ท่อสามทางปลายปากระฆังและปลายหน้าจานกลาง ขนาด 80-400 mm.